Vergoeding

Kosten:

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts waarop is aangegeven dat u wordt verwezen voor Specialistische GGZ.

Er is sprake van een eigen risico voor GGZ-zorg in de basisverzekering (385 euro in 2022).

De praktijk heeft geen zorgovereenkomsten/ contracten met verzekeraars. De tarieven van de NzA worden gehanteerd. Hoeveel u daarvan terug krijgt, hangt van uw polis en zorgverzekeraar af. Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt uw psychotherapie in sommige gevallen 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u een naturapolis heeft, dan wordt uw therapie voor tenminste 60-70% vergoed, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

Voor verhelderende informatie over contractvrij werken, klik hierVoor een overzicht van verzekeringen en de polissen, kunt u hier klikken. Het is hoe dan ook aan te raden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt. Mocht u meer informatie willen over restitutiepolis versus naturapolis, klik dan hier

Zie de website van de NZa voor verdere informatie over het zorgprestatiemodel en de tarieven.

Tot slot

Wilt u liever zelf betalen, dat kan uiteraard ook, ik hanteer dan de tarieven uit het Zorg Prestatiemodel.

Verhindering

Wanneer u zonder afmelding niet op een afgesproken zitting verschijnt of minder dan 24 uur van te voren afzegt ben ik genoodzaakt kosten bij u in rekening te brengen. De gemiste afspraak kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Het bedrag dat ik in rekening breng is €50, de helft van de kosten van een zitting. Wanneer u buiten de 24 uur afzegt, zal ik u geen kosten in rekening brengen want dan kan ik de tijd anders invullen.

Voor informatie over tarieven, algemene betalingsvoorwaarden, beroepscode, rechten, plichten en aanverwante zaken klik op: behandelvoorwaarden.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van LVVP.