Vergoeding

Kosten voor diagnostiek en behandeling door een gz-psycholoog/psychotherapeut vallen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. U betaalt wel uw eigen risico.

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Voor behandeling in deze praktijk moet de verwijsbrief van uw huisarts een vermelding SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) hebben.

Kosten:

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts waarop is aangegeven dat u wordt verwezen voor Specialistische GGZ.

Er is sprake van een eigen risico voor GGZ-zorg in de basisverzekering (385 euro in 2022).

De praktijk heeft geen zorgovereenkomsten met verzekeraars.
Dat betekent dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen en daarna, afhankelijk van de polisvoorwaarden een deel (60% – 100%) vergoed krijgt. De tarieven van de NzA worden gehanteerd. Hoeveel u daarvan terug krijgt, hangt dus van uw polis en zorgverzekeraar af. Als u een volledige restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief (NzA) volledig vergoed. 

Voor verhelderende informatie over contractvrij werken, klik hier. De therapie wordt  over het algemeen volledig vergoed wanneer u een restitutiepolis heeft (nb check het overzicht in de volgende link, want er zijn ook “nepretitutiepolissen”). Wanneer u een naturapolis heeft, wordt meestal tussen de 60 en 80% van de kosten vergoed. Voor een overzicht van verzekeringen en de polissen, kunt u hier te klikken. Het is hoe dan ook aan te raden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert. Mocht u meer informatie willen over restitutiepolis versus naturapolis, klik dan hier. Belangrijk is om u te realiseren dat ondanks dat u een keuze moet maken voor een verzekering aan het einde van een jaar,  het wel eens is gebeurd dat een zorgverzekeraar de poliswaarden pas in het voorjaar van het volgende jaar heeft vastgesteld.

Zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ voor verdere informatie over de tarieven.

Tot slot

Wilt u liever zelf betalen, dat kan uiteraard ook:  €125 per intakegesprek  (60 minuten)  &  €100 per therapiesessie (45 minuten).

Verhindering
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen 24 uur of niet annuleren, wordt 50 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden. De gemiste afspraak kan namelijk niet worden gedeclareerd bij uw zorgverekering.

Voor informatie over tarieven, algemene betalingsvoorwaarden, beroepscode, rechten, plichten en aanverwante zaken klik op: behandelvoorwaarden.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van LVVP.