Vergoeding

Kosten voor diagnostiek en behandeling door een gz-psycholoog/psychotherapeut vallen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. U betaalt wel uw eigen risico.

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Voor behandeling in deze praktijk moet de verwijsbrief van uw huisarts een vermelding SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) hebben.

De nota
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt de tarieven aan de hand van de gestelde diagnose en de tijd die nodig is voor de behandeling; de dbc (diagnose behandel combinatie). De rekening wordt om die reden niet per sessie opgemaakt maar aan het einde van de behandeling, of als deze langer dan een jaar duurt na iedere 365 dagen.

De bedragen die de NZA hanteert, worden ook in deze praktijk gehanteerd.

Eens per jaar/ of wanneer de behandeling wordt afgesloten, ontvangt u een nota. U kunt deze indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Contracten
Er zijn in deze praktijk geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u in de meeste gevallen rekening moet houden dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. De hoogte van die kosten hangt af van het type polis dat u heeft.

Voor verhelderende informatie over contractvrij werken, klik hier. De therapie wordt  over het algemeen volledig vergoed wanneer u een restitutiepolis heeft (nb check het overzicht in de volgende link, want er zijn ook “nepretitutiepolissen”). Wanneer u een naturapolis heeft, wordt meestal tussen de 60 en 80% van de kosten vergoed. Voor een overzicht van verzekeringen en de polissen, kunt u hier te klikken. Het is hoe dan ook aan te raden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert. Mocht u meer informatie willen over restitutiepolis versus naturapolis, klik dan hier. Belangrijk is om u te realiseren dat ondanks dat u een keuze moet maken voor een verzekering aan het einde van een jaar,  het wel eens is gebeurd dat een zorgverzekeraar de poliswaarden pas in het voorjaar van het volgende jaar heeft vastgesteld.

Verhindering
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen 24 uur of niet annuleren, wordt 50 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden. De gemiste afspraak kan namelijk niet worden gedeclareerd bij uw zorgverekering.

Voor informatie over tarieven, algemene betalingsvoorwaarden, beroepscode, rechten, plichten en aanverwante zaken klik op: behandelvoorwaarden.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van LVVP.